Afvalprobleem

Logo Green MoluccasWie kijkt er nog van weg?

Maluku en omliggende provincies kennen een groot zwerfafvalprobleem. Zwerfafval bedreigt zowel de directe leefomgeving en gezondheid van de bewoners, als de aantrekkingskracht voor bezoekers.

Green Moluccas is de naam van het netwerk dat bestaat uit mensen en organisaties die actief willen samenwerken om het zwerfafvalprobleem tegen te gaan. Ons netwerk staat open voor partijen uit de hele wereld, maar bestaat nu voornamelijk uit Nederlandse en Molukse partijen.

Moet ik daar iets aan doen? Waarmee zou je moeten beginnen? En hoe dan? DSC_9195

In de Molukken zijn verschillende partijen al langer actief, pas begonnen, of zijn van plan te starten met een afvalprogramma. Tot voor kort deed ieder dat alleen voor het “eigen dorp”, soms op eigen houtje en op een eigen manier.

Green Moluccas heeft de initiatiefnemers van “het eerste uur” opgezocht. Inmiddels zijn we als gemeenschap met elkaar verbonden en wordt relevante en gevalideerde informatie over huidige stand van zaken van techniek en wetenschap, verzameld op deze website en via onze facebookpagina. We houden die goed bij. Het aantal initiatiefnemers groeit.

We werken samen met soortgelijke projecten, stichtingen en NGO’s buiten de Molukken. Dat inspireert en vergroot de kennis en ervaring die we nodig hebben. Dat voelt al veel beter dan wanneer je er alleen voor staat. Samen staan we ook sterker om overheid en instanties in beweging te krijgen waar dat nog niet zo is.

Green Moluccas verwelkomt initiatiefnemers en vrijwilligers! Zelfs als je twijfelt om deel te nemen, laat het ons dan weten!

Deze website dient als vraagbaak, waar je terecht kunt voor informatie en advies over hoe je een zwerfafvalprogramma kunt starten in het dorp waar je mee verbonden bent. Je kunt volgen hoe anderen dat doen.

Zie je dat niet zitten, lees dan in elk geval de tips over hoe je tijdens reizen naar Maluku bij kunt dragen aan vermindering van het afvalprobleem.

DSC_6261

Huidige situatie 

Bewoners van de Molukken zijn in relatief korte tijd geconfronteerd met modernisatie, interne spanningen, de lok naar vooruitgang, industrialisatie en veranderende politiek. Ouders, instanties en scholen zijn nog onvoldoende in de gelegenheid gesteld het tempo van de verandering bij te benen.

Zwerfafval, vaak plastic, wordt zowel door dieren in de zee als op het land als voedsel gezien en komt zo in de voedselketen van mensen terecht.

Voor toxisch chemisch afval zoals batterijen en olie is maar op beperkte schaal verantwoorde afvoer geregeld. De bodem raakt daardoor vervuild met als gevolg bedreiging van het drinkwater dat direct uit de bodem wordt gewonnen.

Door het milieuprobleem heen, speelt de verwerking van een traumatische periode door grote spanning tussen christenen en moslims die veel mensenlevens heeft gekost. De aandacht gaat vandaag de dag vooral uit naar economisch overleven en de wens kinderen een betere financiële toekomst te geven. In het algemeen is men zich nog niet bewust van de bedreiging die uitgaat van mileuvervuiling. 

De overheid heeft wetgeving gemaakt die nog niet overal is geïmplementeerd. Toezicht op de naleving is er nauwelijks. 

Ambonstad

2015-04-25 17.56.41

In Ambonstad is al veel in gang gezet door de samenwerking Vlissingen-Ambon. Onder het tablad “zwerfafvalprogramma’s lees je daar meer over. Op andere helft van Ambon eiland en de moeilijker bereikbare dorpen in de bergen, is nog geen begin gemaakt met systematisch afvalmanagement. Dat geldt ook voor de rest van de Molukken.

Schermafbeelding 2015-10-05 om 15.26.52Schermafbeelding 2015-10-05 om 15.27.13